frame1
frame2
Vel'Koz
Con Mắt Hư Không
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4