frame1
frame2
Syndra
Nữ Chúa Bóng Tối
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4