frame1
frame2
Pyke
Sát Thủ Vùng Nước Đỏ
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4