frame1
frame2
Blitzcrank
Người Máy Hơi Nước
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4