frame1
frame2
Alistar
Quái Vật Đầu Bò
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4