frame1
frame2
Akali
Sát Thủ Đơn Độc
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4