Zac
Vũ Khí Bí Mật
P Q W E R

Phân Bào

Mỗi khi Zac công kích trúng một kẻ địch bằng kĩ năng của mình, hắn tự tách ra một mẩu của bản thân, thứ có thể tái hấp thu để được hồi Máu. Khi bị hạ gục, Zac tự tách ra làm 4 mảng tế bào, và chúng có thể hợp nhau trở lại. Nếu còn bất kì mảnh nào tồn tại sau 8 giây, hắn sẽ được tái sinh với lượng Máu dựa trên số Máu của các mảng tế bào còn sống. Mỗi mảng tế bào có một lượng phần trăm Máu tối đa của Zac, cũng như cả Giáp và Kháng Phép. Kĩ năng này có 5 phút thời gian hồi.

Bàn Tay Co Giãn

Zac duỗi dài tay, làm chậm và gây sát thương lên những kẻ địch cạnh bên.

Chất Bất Ổn

Cơ thể của Zac nổ tung ra, gây sát thương lên các kẻ địch cạnh bên.

Súng Cao Su

Zac gắn tay lên mặt đất rồi rút nhanh về, giúp hắn bắn về phía trước.

Nảy Nảy Nảy!

Zac bắn lên không, nhận thêm Tốc độ Di chuyển, rồi nện xuống đất ba lần, mỗi lần đều gây sát thương, làm chậm và hất văng kẻ địch cạnh bên.