Swain
Nguyên Soái Noxus
P Q W E R

Bầy Quạ Tham Lam

Quạ của Swain thu thập Mảnh Hồn giúp hồi máu cho hắn. Swain có thể chuột phải lên một tướng địch bị bất động để kéo kẻ đó lại gần hắn, gây sát thương và rút ra một Mảnh Hồn.

Bàn Tay Tử Thần

Swain bắn các luồng năng lượng ra trước. Chúng xuyên qua các mục tiêu bị tiêu diệt. Kẻ địch chịu thêm sát thương với mỗi luồng năng lượng trúng phải.

Tầm Nhìn Bá Chủ

Swain mở ra một con mắt quỷ, tạo nên một vùng nổ sau một thời gian. Vùng nổ gây sát thương và làm chậm kẻ địch. Tướng chịu thêm sát thương, bị lộ diện và cho Swain một Mảnh Hồn.

Trói Buộc

Swain bắn một luồng quỷ lực ra trước. Nó sẽ quay lại chỗ Swain và trói chân kẻ địch trúng phải.

Hóa Quỷ

Swain hóa quỷ và hút máu từ 3 tướng địch gần nhất. Sau khi hút đủ máu, Swain có thể tung Lửa Quỷ để ngừng biến hình và tạo ra một quầng năng lượng linh hồn sát thương kẻ địch xung quanh.