Sejuani
Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc
P Q W E R

Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc

Khi rời giao tranh, Sejuani được Băng Giáp cho rất nhiều Giáp và Kháng Phép và miễn nhiễm làm chậm. Băng Giáp tồn tại một khoảng thời gian ngắn sau khi Sejuani chịu sát thương. Sejuani có thể tấn công một kẻ địch bị choáng để gây lượng lớn sát thương phép lên kẻ đó.

Đột Kích Băng Giá

Sejuani lao tới, hất tung kẻ địch lên không. Pha lao dừng lại sau khi trúng một tướng địch.

Mùa Đông Thịnh Nộ

Sejuani vung cây chùy hai lần, gây sát thương và đặt cộng dồn Băng.

Băng Giá Vĩnh Cửu

Sejuani đóng băng và làm choáng một tướng địch có tối đa cộng dồn Băng.

Hầm Ngục Băng Giá

Sejuani ném bola đóng băng tướng địch đầu tiên trúng phải và tạo ra một cơn bão băng giá làm chậm các kẻ địch khác.