Katarina
Ác Kiếm
P Q W E R

Tham Lam

Mỗi khi một tướng địch vừa bị Katarina gây sát thương trong 3 giây chết, hồi chiêu các kỹ năng của cô được giảm 15 giây.

Nếu Katarina nhặt Phi Dao, cô dùng nó chém qua tất cả kẻ địch xung quanh, gây sát thương phép.

Phi Dao

Katarina ném Phi Dao vào mục tiêu, nảy sang kẻ địch xung quanh trước khi cắm xuống đất.

Tung Hứng

Katarina được tăng tốc độ di chuyển, ném Phi Dao lên không phía trên đầu cô.

Ám Sát

Katarina bay đến chỗ mục tiêu, tấn công chúng nếu là kẻ địch, nếu không thì tấn công kẻ địch gần nhất.

Bông Sen Tử Thần

Katarina trở thành một cơn lốc phi dao, gây sát thương phép cực lớn trong lúc vận sức vào ba tướng địch gần nhất.