Galio
Vệ Thần Khổng Lồ
P Q W E R

Cú Nện Khổng Lồ

Cứ vài giây một lần, đòn đánh kế tiếp của Galio gây thêm sát thương phép trong một vùng. Hồi chiêu Cú Nện Khổng Lồ giảm đi khi Galio dùng kỹ năng trúng tướng địch.

Đôi Cánh Chiến Trận

Galio phóng ra hai luồng gió hội tụ lại thành lốc xoáy.

Lá Chắn Durand

Galio tiến vào trạng thái phòng ngự, di chuyển chậm hơn. Khi thoát khỏi trạng thái đó, Galio sẽ khiêu khích và gây sát thương lên kẻ địch xung quanh.

Cú Đấm Công Lý

Galio lùi lại một bước rồi lao tới, hất tung tướng địch đầu tiên đụng phải.

Siêu Hùng Giáng Thế

Galio chọn vị trí hiện tại của một tướng đồng minh làm điểm đáp. Sau một khoảng trễ, Galio đâm sầm xuống đất, hất tung kẻ địch xung quanh.