Fiddlesticks
Sứ Giả Địa Ngục
P Q W E R

Kinh Hoàng

Đứng yên hoặc vận sức trong 1.5 giây cường hóa Fiddlesticks với Kinh Hoàng. Các chiêu khống chế bất động đặt lại thời gian này.

Kinh Hoàng tăng Tốc độ Di chuyển, nhưng chỉ tồn tại 1.5 giây sau khi Fiddlesticks bắt đầu di chuyển.

Khiếp Hãi

Khiến cho một kẻ địch bị hoảng sợ, chạy bấn loạn trong thời gian hiệu lực.

Hút Máu

Fiddlesticks hút máu từ một kẻ địch, gây sát thương và hồi máu cho bản thân.

Cơn Gió Đen

Chưởng một luồng gió độc lên kẻ địch và nảy sang các mục tiêu cạnh bên, gây sát thương và làm câm lặng các nạn nhân.

Bão Quạ

Một đám quạ gớm ghiếc bay quanh Fiddlesticks, gây sát thương mỗi giây lên tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.